:: ΣΚΟΠΟΣ ::

Σκοπός της εταιρείας ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ Α.Ε.Ε. είναι να προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και πολύτιμες υπηρεσίες σε προσιτή τιμή, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ένα υψηλό επίπεδο συνεργασιών και επιτυγχάνοντας την απόλυτη ικανοποίηση των συνεργατών της.